Home
Slu?by
Rekon?trukcie
Gal?ria
Kontakt
Ponuka pr?ce


po?et pr?stupov
3604
Ak chceš byť šťastný jeden deň,opi sa.
Ak rok, tak sa ožeň alebo vydaj,
ale ak chceš byť šťastný po celý život,
vybuduj si záhradu.
(japonské príslovie)


Vitajte na našej web stránke. Ponúkame služby v oblasti záhradníctva od plánovania cez realizáciu až po údržbu novovzniknutých záhrad, ale aj tých čo potrebujú rekonštrukciu.

Najprv som podnikal ako živnostník, a to pod obchodným názvom: Záhradnícke služby – Jozef Kováč a následne sme sa transformovali na spoločnosť Viridis V, s.r.o.
Naďalej sa zlepšujeme a používane nové technológie v závlahách, hydroizoláciách a nových trendoch výsadieb a dizajnu. Znovuobjavujeme technológie starých otcov, ktorých funkčnosť je doteraz neprekonaná.
Okrem bežných okrasných záhrad riešime ovocné sady aj zeleninové vyvýšené záhony. Úspešne opravujeme a tvoríme chovné jazerá a iné vodné prvky, rozšírili sme sa aj do segmentu strešných záhrad. Toto všetko možno vidieť v našich záhradách aj u našich klientov.