Home
Služby
Rekonštrukcie
Galéria
Kontakt
Ponuka práce


počet prístupov
3599


Spolu s vývinom záhrad sa menia časom aj požiadavky majiteľa záhrady na využitie priestoru okolo domu. Pomáhame prispôsobiť sa zmene týchto podmienok. Niekedy je to nová budova na susednom pozemku, ktorá zmení svetelné aj vlhkostné podmienky, inokedy je to odizolovanie výhľadu pre väčší pocit súkromia vo vlastnom dome a jeho bezprostrednom okolí. Udržovanie záhrad je mechanizovanejšie, ale stále pracné. Záhrada je živý organizmus o ktorý sa treba starať, treba mu porozumieť v detaile aj v celkovom kontexte. Bez údržby sa to jednoducho nedá. Pravidelnými údržbami záhradníckou firmou, ako aj svojpomocnýmmi zásahmi klienta sa kvalita záhrady úmerne zlepšuje, záhrada rastie a prezrádza o jej majiteľovi mnohé už na prvý pohľad. . Pekné záhrady je vidieť čoraz častejšie, architektúra prenikla hlbšie, je dostatočný sortiment rastlín a nových materiálov. Do záhrad prenikli automatické systémy, snímače,závlahové systémy a záhrada sa stala ďalšou izbou patriacou k domu.

Smutné je, že sa do štádia rekonštrukcie dostávajú záhrady mladé a to 2-3 ročné, keď klient natrafil na zhotoviteľov diela, ktoré ako ukázal čas, je nefunkčné, alebo nevkusné. Je nešťastím ,že záhradnícke remeslo je voľná živnosť a ,,Vraj´´netreba žiadnu koncesiu ani členstvo v žiadnej odbornej organizácii, ktorá by mohla takýchto snaživcov vylúčiť z kola von. Na Slovensku už pôsobia organizácie ako ISA ,SZKT , ekologické organizácie ale ich dosah na normatívu a zákonodarstvo je ešte obmedzený. Okrasné záhradníctvo, v rozmere akým sa stalo až v deväťdesiatych rokoch na Slovensku bolo v podstate mladým remeslom a postupne zo záhrad vytláčalo hriadky s mrkvičkou, aby mohli konečne vzniknúť plochy na oddych, a architektúra záhrad mala kde ukázať svoje miesto a účel. Som presvedčený že ovocné rastliny a zelenina do skladby viacúčelovej záhrady patria, ale v primeranej miere a hlavne skladbe , ktorú má klient čas ošetrovať aj svojpomocne. Rozhodujúci je životný štýl klienta a komunity v ktorej žije .Toto sa snažíme vložiť aj do imidžu záhrady. Tieto skutočnosti ako aj širšie vzťahy vyplývajúce z okolia stavby a nárokov klienta pretavujeme do štúdie. Následne do plánov výsadieb a riešení ušitých namieru tak, aby si rodina , priatelia aj deti radi našli čas strávený na čerstvom vzduchu v príjemnej atmosfére záhrady s jej vôňami, premenlivosťov farieb počas celého roka.

V obrazovej časti sú príklady rekonštrukcie, ktorú už máme úspešne zrealizovanú. Niektoré rekonštrukcie vyzerajú skôr ako generálne opravy a keď sa k nim pridá oprava závlahového systému a hľadanie miesta, kde z jazera uniká voda tam sa nedá o jednoduchom riešení ani uvažovať. Niekedy aj my rúbeme staré stromy,rozoberáme chodníky, ale nanovo a poriadne ich opravíme ,stromy zasadíme,preštepíme a navyše po sebe aj upraceme, čo sa o ´ortodoxných stavbároch´ povedať nedá. Dobre založená záhrada je Tá čo časom s pribúdajúcim vekom stúpa na cene a jej hodnoty vytvorí klient s pomocou záhradníka.

Hlavne, že vždy je nejaké riešenie spraviť si okolie domu či firmy krajšie a nie je jediné.

pred rekonštrukciou

po rekonštrukcii